Blog

Değerli Yalnızlığa Ek

Değerli yalnızlığa ek olarak: .
.
‌Çocuk kendilik algılamasını anne ile birlikte ve annenin sunduğu kucaklayıcı çevre sayesinde gerçekleştirir. Çocuk bu güven ortamında, dış dünyanın güçlüklerinden yılmayacak bir kendine güven olgusu geliştirir. Çocuk bunu geliştirirken annenin ayna yanıtlarına çok bağlıdır. Çünkü her anne, kendi özgüveni ile o güvenli çevreyi yaratacak kapasiteye sahiptir. ‌
‌Annenin tavrı çocuğun #değerliyalnızlık kapasitesinin gelişiminde de önemli rol oynar. Anne sadece çocuğun fiziki, bilişsel, duygusal ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmemeli, onun sakinliğini gereksiz uyaranlarla bölmemelidir. Anne talepsiz bir şekilde çocuğun yalnızlığına da eşlik edebilir. Anne çocuğun gelişimiyle doğru oranda çocuktan uzaklaşarak çocuğu gerçekliğe hazırlar. Tam tersi bir durum, çocuğun özgüven duygusu geliştiremeden kendini annenin ve çevrenin taleplerine göre şekillendirmesine yol açar. #winnicott #oyun #çocukdünyası

Tanışırız elbet. :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.