ArkeoMito

METER-KYBELE’NİN ATRİBÜLERİ VE ATRİBÜLERİN ANLAMLARI

1. ASLAN

Tanrıçanın oturan heykellerinde görülen aslan betimleri Phryg dönemi eserlerinde de görülmesine rağmen tanrıçanın o dönemlerdeki değişmez hayvanı olmadığı açıktır. Phryg örneklerinde genellikle aslandan ziyade alıcı kuş göze çarpar. Ancak Yunanlılaştırılmış Meter-Kybele’de alıcı kuşun tamamen terk edildiği ve tanrıçanın avcı özelliğini yitirdiği görülür. Anadolu’da kullanılan alıcı kuş atribüsünün terk edilmesine rağmen aslanların korunuşu, Meter-Kybele’nin hem vahşi hayvanlarla ilişkisini, hem de Doğulu ve Phryg kökenini vurgular. Aslan aynı zamanda tanrıçanın gücünü ve egemenliğini simgeler

2. TYMPANON (TEF)

Meter-Kybele betimlerine tympanon Yunanlılar eklemişlerdir. Tanrıça tympanonu daimaa sol elinde tutmaktadır. Bu çalgı tanrıçanın onurunda düzenlenen ayinlerde çalınan müziği simgeler. Yine de tympanonun tanrıçanın kişiliğini simgeleyen bir atribü olduğu söylenemez. Çünkü tympanon tanrıçanın kullandığı bir çalgı değil, taraftarlarının kullandığı ve tanrıçayı kutsadıkları bir müzik aracıydı. “Ellerinde tefleriyle ve çınlayan zillerinin yankılarıyla döne döne (Phrygialı kadınlar) , tanrıların bilge ve sağaltıcı müziğini gümbürdetirler.” Bu yanıyla tapınıcılarının eylemleri tanrıçada simgelenmiştir. Tympanon Meter-Kybele betimlerin tanınması için en yardımcı atribüdür. Zira Yunan ve Roma dünyasında başka tanrı ve tanrıçalar tympanonla betimlenmemiştir.

3. PHİALE


Tanrıçanın belki de en az ayırt edici atribüsüdür, çünkü başka tanrılar da phiale tutarken betimlenmişlerdir. Phiale de tanrıçanın taraftarlarının ayinlerde Meter-Kybele’ye yaptıkları sunuyu temsil eder.Phryg örneklerinde de tanrıçanın elinde bir kap tuttuğu görülür ama Yunan betimlerinde durum biraz daha değişiktir. Tanrıçanın Phryg döneminde tuttuğu kap günlük kullanım için kullanılan bir kap iken, phiale Yunanlıların yalnızca tanrılara sunu yapmak için kullandıkları bir kaptır. Bu da tanrıçanın dinsel kişiliğine vurgu yapıldığı anlamına gelir. Ancak tef örneğinde görüldüğü gibi phiale de tanrıçanın kişiliğiyle ilgili olmaktan çok taraftarlarının tanrıça için yaptıkları ayinlerle ilgili bir simgedir.

Tanışırız elbet. :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.